История и традиции

Техникумът по механотехника "Васил Левски", днес Професионална гимназия "Васил Левски", е открит на основание заповед № I-3022/30.VI.1959 г. на Министеството на народната просвета.
На 01.Х.1959 г. отваря врати за първите си ученици в 5 паралелки със специалности:

  • Технология на машиностроенето - студена обработка
  • Технология на машиностроенето - топла обработка
  • Двигатели с вътрешно горене

През 1986 г. започва подготовката за издигане на бюст-паметник на Васил Левски, който се открива тържествено на 17. VII. 1987 г. в чест на 150-годишнината от рождението на Апостола. Автори на паметника са скулпторът Петър Плосков и арх. Миролюб Попов.

През 2000/2001 учебна година се обединяват Техникум по механотехника и Техникум по металургия и минна промишленост в Професионална гимназия "Васил Левски".

50-годишен юбилей

На 04. 11. 2009 година ПГ „В. Левски” тържествено отбеляза своя 50 – годишен юбилей. По повод на събитието в гимназията, обединила в себе си ТМТ "Васил Левски", СПТУ по машиностроене „Петър Мирчев”, ТЦМ „Г. С Раковски” и СПТУ по минна промишленост "Пеньо Пенев", под ръководството на инж. Нина Терекиева – настоящ директор, се проведе трескава подготовка.

Организирани бяха спортни състезания, състезания по професии, майсторско управление на автомобил, конкурси. Обособени бяха кътове с историята на училището. Издаден бе юбилеен вестник, който отрази миналото и настоящето на учебното заведение.

Тържеството започна в двора на училището и продължи в Дом на културата. В трогателно слово инж. Нина Терекиева с вълнение разказа за половинвековната история на ПГ „В. Левски”. Тя благодари на всички, които са допринесли през годините за развитието на училището. Бивши учители и възпитаници с умиление си спомниха за преживените години в техникума. С трепетно вълнение възпитаници на първия випуск целунаха училищното знаме. Гости на тържеството бяха народният представител Цвета Караянчева и областният управител Иванка Таушанова.
Празникът продължи с коктейл, на който бивши и настоящи директори, учители и възпитаници си пожелаха нови срещи и бъдещи успехи на гимназията.


Настояще

ПГ "Васил Левски" е професионална гимназия с държавно финансиране. Тя отговаря на съвременните изисквания за обучение на младите хора, както с усъвършенстването на материалната база, така и с реализирането на проекти от национално и европейско ниво.

Начало на страницата