Ваканции през учебната 2015/2016 година

Ваканциите са:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. - есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. - Коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. - зимна

02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна за ІХ - XI клас

02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Неучебни дни

Неучебните дни през учебната 2015/2016 година са:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

13.05.2016 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2016 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)

Начало на страницата