Новини

Полезни правила за разделно събиране

Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци

Безопасност на движението по пътищата

ДЕКЛАРАЦИЯ

Самооценяване

САМООЦЕНЯВАНЕ 2014-2015 ГОДИНА

Политика по качеството

Политика по качеството

Седмица,посветена на Апостола”

Самата седмица бе открита с тенис турнир между ученици от IX, X и XI клас. Първите двама - Тамер Мустафа от X и Екрем Риза от XI клас се класираха за общински кръг на състезанието. С почетно 3-то място е Бекир Тунджай от IX клас. Още една спортна проява съпътстваше празника на нашето училище - участие на ученици в състезание по „Лъвски скок“. Пак се изявиха деветокласниците Ариф, Мустафа и Юджел. В конкурса за най-добра презентация на тема „Жив във времето” на І-во място се класира Синан Карагьоз от Х А клас.

Събитията, посветени на патронния празник, продължиха с викторина под надслов „Нужен си ни и днес, Апостоле!”.

Участниците показаха задълбочени знания за живота и делото на Апостола, отговориха на въпроси, решаваха тест и наредиха пъзел с лика на Левски.

Двата отбора на момчетата от IX клас се състезаваха достойно.

Баскетболна среща

По случай патронния празник на ПГ „Васил Левски” премериха сили баскетболните отбори на училището.

Описание на изображението

По традиция на 19 февруари деветокласниците положиха клетва да бъдат истински последователи на заветите на Апостола.Това бе най- вълнуващият момент за тях, тъй като те по този начин се почувстваха приобщени към голямото семейство от възпитаници на Професионалната гимназия, носеща името на великия българин.

Учениците от ПГ „Васил Левски” отбелязаха Деня на Земята

На 22 април 2015 година в ПГ „Васил Левски” тържествено бе отбелязан Денят на Земята. Той премина под мотото: „Да дадем своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за да съхраним живота на планетата”. В часа на класа учениците изгледаха презентация на тема „Природата – наш дом”. В нея бе представено кои са основните замърсители на въздуха, почвата и водите и какви са последиците от замърсяването на природата. Презентацията завърши с послание към всички за опазване на природата чрез отговорно отношение към нея, за да може да се съхрани и за следващите поколения. След презентацията група ученици окопаха младите дръвчета в двора на училището и освежиха алпинеума. Представители от клубовете „Здраве от природата” и „От нищо- нещо” взеха участие в регионалната работна среща „Земята - наш дом”, съвместна инициатива на Детския комплекс и ПГ по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода”. Те представиха табла с билки от нашия регион и сувенири, изработени от отпадъчни материали. Денят на Земята накара учениците ни да се замислят за това, колко е важно да пазим нашата планета и природата около нас.

Описание на изображението

Ариф Ариф от IX а клас с награда от конкурс за рисунка

След успеха на младия фотограф Екрем Хидает, участвал със своя снимка в конкурса на УНИЦЕФ „Детските права имат лице и история“ по случай 25 години от приемане Конвенцията за правата на детето, още един млад талант от ПГ „Васил Левски“ се изяви в областта на изкуството. Деветокласникът Ариф Ариф участва в първия регионален конкурс „Родопски багри , посветен на големия кърджалийски художник Джемал Емурлов – Джими. Конкурсът има за цел да популяризира и подпомага детското творчество. Картината на младия художник от ПГ „Васил Левски“ под название „Буря“ участва с още 150 рисунки на ученици от 18 училища и школи от Кърджалийски регион в конкурса, който се провежда тази година за първи път. Участниците се състезаваха в три възрастови групи, като нашето момче в своята група 14-16-годишни спечели трета награда. Пожелаваме му още успехи и се гордеем, че младежите в нашето училище не са само добри в техниката, но проявяват своите творчески заложби и в други направления.

Описание на изображението

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда"

Съгласно Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда" в ПГ „Васил Левски” са извършени следните дейности: • Извършен е ремонт на отоплителната инсталация на учебната сграда; • Монтирани са климатици в две учебни работилници и във физкултурния салон; • Доставено е учебно оборудване и обзавеждане, което позволява да се обнови един компютърен кабинет, както и оборудване и обзавеждане за всички учебни кабинети • Извършена е подмяна на подовата настилка в няколко учебни кабинета и е подменена дограмата на две учебни работилници • Изцяло е оборудван нов кабинет, който ще служи за провеждане на открити уроци, извънкласни дейности, състезания, викторини и дискусии.

Заключителни представителни изяви по ПРОЕКТ УСПЕХ

През месеците февруари и март се проведоха заключителните изяви на шестте клуба по проект Успех, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По този проект се работи успещно четвърта поредна година в ПГ „Васил Левски“. В него се включиха почти две трети от учениците в училище. Представителните занятия преминаха под формата на изложби, презентации, конкурси и състезания. Така те активираха участниците и ги стимулираха да покажат максимум знания и умения. През февруари участниците в извънкласните дейности посетиха Златоград, разгледаха класното училище и се запознаха с историята на образованието в Родопите, видяха занаятчийските дюкяни и почерпиха интересни идеи за подаръци. Младите фотографи направиха чудесни снимки в стария град. Подобни екскурзии са традиция за възпитаниците на нашето училище. Те сплотяват момчетата и са дългоочаквани за всички, които проявяват усърдие в учебния процес и в извънкласните дейности. През април отчитаме края на дейностите по проект УСПЕХ, като смятаме целите, които сме си поставили, за изпълнени. Учениците прекараха част от свободното си време в приятелска среда, развиха допълнителни знания и умения и станаха по-сигурни в комуникативните си умения. Повиши се мотивацията им за участие в образователно-възпитателния процес.

Състезание „Най-добър техник в машиностроенето”

Описание на изображението

На 5 февруари 2015 г. в Професионална гимназия „Васил Левски” – Кърджали се проведе училищен кръг на Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”.

В него премериха сили 10 ученици от специалности „Машини и системи с ЦПУ” и „Автотранспортна техника”.

Учениците работиха в продължение на 3 астрономически часа.

За това време решиха тест, съдържащ 20 въпроса от предмети, изучавани в задължителната професионална подготовка .

Показаха техническо въображение и мисъл при решаване на приложно-практическата задача, съдържаща довършване на сборен чертеж и изработване скица на посочен детайл.

Учениците Мюмюн Юджел Расим и Беркан Русков Асенов, класирани на първо място, ще представят училището на националния кръг на състезанието, който ще се проведе през месец март в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” гр. Горна Оряховица.

Съгласно решение на Академичния съвет на Технически университет – Габрово, учениците, покрили определен брой точки на националния кръг на състезанието, получават оценка, която се признава за приемен изпит в ТУ - Габрово.

Проект „Ученически практики” в ПГ „Васил Левски” гр. Кърджали

Бюджет 2016 г.

Виж: БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г. ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

Начало на страницата