Прием за учебната 2015 - 2016 година

След завършен седми клас

Специалност:

Автомобилна мехатроника

След завършен осми клас

Специалност:

Автотранспортна техника

Описание на изображението

Необходими документи:

  1. Свидетелство за завършено основно образование
  2. Медицинско свидетелство
  3. Заявление за кандидатстване до директора - по образец (попълва се в гимназията)

Специалност:

Машини и системи с цифрово програмно управление

Описание на изображението

Необходими документи:

  1. Свидетелство за завършено основно образование
  2. Медицинско свидетелство
  3. Заявление за кандидатстване до директора - по образец (попълва се в гимназията)
Начало на страницата