Действащи проекти

ПГ "Васил Левски" системно и постояно участва в различни проекти от национално и европейско ниво.

Проект BG051PО001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Описание на изображението

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и дава възможност за изграждане на работещи партньорства с бизнеса. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното образование и обучение и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб. Професионална гимназия „Васил Левски” е училище, създало трайни и ползотворни връзки с авторемонтни фирми в града. През учебната 2014-2015 г. договори са сключени с 2 от тях: Апаз-4 ЕООД и Диаманд-2012 ЕООД. Този проект дава възможност на бъдещите автомеханици да работят на реално работно място, да натрупат практически знания и да се докажат като добре обучени работници. В него са ангажирани 15 ученици от специалност „Автотранспортна техника”

Галерия „Ученически практики”

Информация за проекта:
Мотивационно писмо
Информация за проекта
Участници в проекта
Приключване на дейностите по проекта

Проект "Успех"

Описание на изображението

"Да направим училището привлекателно за младите хора"

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за трета поредна година. Целта на проекта е да осмисли свободното време на учениците и да направи училището по-привлекателно за младите хора. През учебната 2014/2015 г. 70 ученици се занимават в следните клубове:

  • Kлуб „Аз - фотографът”
  • Клуб „Опознай родния край и го обикни”
  • Клуб „Здраве от природата”
  • Клуб „В света на игрите”
  • Клуб „От нищо нещо”
  • Клуб „Здрав дух в здраво тяло”
Галерия проект "Успех"

Начало на страницата