Седмична програма за учениците от IX дo XII клас през I учебен срок

Най-добър техник в машиностроенето Седмична програма