Материална база

ПГ "Васил Левски" има богата материална база. Разполага със специализирани кабинети и компютърни зали.

Гимназията е оборудвана с нов компютърен кабинет и лицензиран CAD софтуер от ИЖЕ - КСАР - Болкан, реализиран по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" - "Професионалисти с бъдеще".

Училището притежава кабинет по учебна лаборатория - Двигатели с вътрешно горене.


Гимназията има и кабинет по Безопастност на движението, в който учениците изучават Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане.


По програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" се оборудва и работилница по стругарство, като резултат от проект "Партньорство с бизнеса - самочувствие, качество, реализация".

Обзаведени са мултимедиен кабинет и два компютърни кабинета с нова техника за обучение в часовете по информационни технологии и информатика.Още за материална база

Начало на страницата