Специалности

ПГ "Васил Левски" обучава ученици по следните специалности:

Автотранспортна техника

В тази специалност учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигателите с вътрешно горене и автомобилите.

Описание на изображението

Обучението по тази специалност дава отлична техническа подготовка в резултат на изучаваните специални предмети с общотехническа насоченост като: техническа механика, информационни технологии в професията, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортната техника, електронни системи в автотранспортната техника.

Завършилите тази специалност ще могат да:

  • извършват диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила
  • организират, контролират и извършват техническо обслужване и ремонт на двигателя и автомобила
  • извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене и на автомобила

Полученото образование дава отлична възможност за кариерно израстване чрез разкриване на частни фирми, работа в автосервизи, кандидатстване във ВУЗ-ове и за работа както в България, така и в страните членки на Европейския съюз и др. Безплатно свидетелство за управление на МПС категория В.

Машини и системи с цифрово програмно управление

Описание на изображението

Развитието на съвременното машиностроене и подготовката на кадри изисква гъвкаво преориентиране към нови, модерни професии. Това наложи откриването на специалността „Машини и системи с ЦПУ”. Тя е широкоуниверсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини.

Завършилите курса на обучение по тази специалност могат да работят:

  • в производствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли
  • като настройчици на машини и съоръжения с ЦПУ
Начало на страницата