Изпити

Държавни изпити и изпити в самостоятелна форма на обучение

Държавни зрелостни изпити


График ДЗИ

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

График на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

Изпити в самостоятелна форма на обучение

График на изпитите
Изпити в самостоятелна форма на обучение - редовна сесия

Начало на страницата