Реализирани проекти

Проект „Иновационни подходи за развиване и придобиване граждански и социални компетенции у учениците”.

Професионална гимназия „Васил Левски” бе партньор по този проект. За работа по проекта бяха сформирани две целеви групи - секция „Млад еколог” с ученици от 9 клас и клуб „Аз-фотографът” с ученици от 10 клас. Учениците се включиха в Майския фестивал „Бъдеще с традиции” – Кърджали 2012г. На фестивала се представиха с материали за билките от нашия регион и табло със снимки за културни и исторически места в Кърджали, които бяха направили лично.

Проект „Партньорство с бизнеса – самочувствие, качество, реализация”

Този проект е естествено продължение на осъществения през 2008 г. „Професионалисти с бъдеще”. Създадени са условия за осъществяване на затворен цикъл на обучение – проектиране, програмиране, настройване на обработваща машина и изработване на детайли. Като краен резултат от дейностите по проекта е закупена Триосна вертикална фрезова машина, модернизирана с цифрово програмно управление TNC 320 и е извършена модернизация на Струг СТ 161 с цифрово програмно управление Manual plus. Осигурени са условия за провеждане на практическо обучение в реална производствена среда на 26 ученици в условията на „Монек-юг” АД, гр. Кърджали и „Гаспар Годо” ООД, гр. Кърджали. За обучението на учениците по специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление” „ЕСД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София предостави на училището:

  • Симулатор (програмираща станция) на цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел TNC320
  • Симулатор (програмираща станция) на цифрово програмно управление HEIDENHAIN модел MANUAL plus 4110
  • Кръгови енкодери HEIDENHAIN
  • Учебен стенд HEIDENHAIN за измерване на геометрични величини – линейно преместване
  • Учебен стенд HEIDENHAIN за измерване на геометрични величини – ъглово преместване
  • Комплект режещи инструменти за базови операци на цифрова стругова машина
  • Интерактивна стена (LSD) за обучение и презентации
  • Комплект ръководства, проспекти, плакати и принципни схеми за оборудването

Проект „Професионалисти с бъдеще”

по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”.

По проекта е обзаведен Учебно-лабораторен кабинет за провеждане на обучение по предметите Приложни програмни продукти и Измервателна лаборатория на учениците от специалност „Машини и системи с ЦПУ”. Осигурени са условия за провеждане на практическо обучение в реална производствена среда на 68 ученици в „Пневматика-Серта” АД гр. Кърджали; „Формопласт”, АД гр. Кърджали; СД „Конрат и Сие”, гр. Кърджали и СД „Унитех”, гр. Кърджали.

Проект „Опит и идеи от Европа - път за усъвършенстване на преподаването”

към Център за развитие на човешките ресурси по програма „Леонардо да Винчи”


Начало на страницата